DlaPediatry.pl - portal dla lekarzy pediatrów

Logowanie Rejestracja

Rabdomioliza przyinfekcyjna u dzieci. Opis trzech przypadków
Rhabdomyolysis in children with viral infection. Raport of three cases

Streszczenie:

Streszczenie: Martwica mięśni poprzecznie prążkowanych w przebiegu infekcji, opisywana jest u dzieci bez obciążeń wrodzonymi chorobami metabolicznymi stosunkowo rzadko. Opisywano ją w zakażeniach wirusami: grypy, paragrypy, ECHO, coxackie, zapalenia wątroby, EB, odry, ospy, herpes i HIV-1 i adenowirusem oraz bakteriami: Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Legionella, Clostridium, E. coli, a także w zakażeniach Mycoplazmapneumonie oraz Ricketsiae. W pracy opisano 3 przypadki rabdomiolizy u dzieci, które były leczone na oddziale dziecięcym szpitala w Lidzbarku Warmińskim w lutym, marcu i kwietniu 2002 r. Martwica mięśni związana była z infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych, a bolesności mięśni i bólowemu ograniczeniu ruchów czynnych w stawach kończyn dolnych towarzyszyły wysokie wartości aktywności kinazy kreatyninowej w surowicy krwi. Nie obserwowano powikłań, ani nawrotów rabdomiolizy. Uzyskano całkowity powrót dzieci do zdrowia - wszystkie pozostają drugi rok w obserwacji ambulatoryjnej tutejszych poradni dziecięcych. Nie ustalono rodzaju wirusa, który wywołał chorobę. Względy finansowe oraz samoograniczający się przebieg choroby skłoniły do odstąpienia od badań wirusologicznych. Dzieci pochodziły z jednej wioski i z jednej dzielnicy miasta i zachorowały na przestrzeni 3 miesięcy, należy więc podejrzewać, iż infekcję wywołał ten sam szczep wirusa.

Abstract:

Abstract: Muscular necrosis during viral infections in children is not a common object of investigations. There are some publications from authors who treated patients with rhabdomyolysis complicating the course of infection caused by: Influenza, Parainfluenza, Adenoviruses, ECHO viruses, Coxackie viruses, Hepatitis viruses, EB virus, Measles, Herpes viruses, HIV-1, Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Legionella, Clostridium, E. coli, Mycoplasma and Rickettsia. We raport three cases of rhabdomyolysis in children with viral infection. Children were treated in the Children’s Department of General Hospital in Lidzbark Warmiński during February, March and April of2002 year. They had an airway viral infection. The children experienced pain of legs’s muscles and had serious problems with moving. Their serum activity of creatinine kinase was increased. Children were treated with intravenous fluids. There were no complications. We have been observing children in paediatric clinics for two years now - there were no more onsets of rhabdomyolysis. We did not find the virus which caused the illness because of a high cost of blood analysis and a short period of symptoms appearance. It seems that the illness in children was caused by the same tribe of virus. Children developed the disease during the same three months and lived not far from each other

Brak dostępu do pełnej treści!

Pełna treść przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz konto w serwisie - Zaloguj się.

Jeśli nie posiadasz konta - Zarejestruj się.

Rada naukowa

Partnerzy