DlaPediatry.pl - portal dla lekarzy pediatrów

Logowanie Rejestracja

Współwystępowanie cukrzycy typu 1 i chorób autoimmunizacyjnych u dzieci w południowo-wschodniej Polsce
Coexistence of autoimmune diseases and diabetes mellitus type 1 in children in south-eastern Poland

Streszczenie:

Wprowadzenie: U dzieci chorych na cukrzycę typu 1 (DM1) stwierdza się zwiększone ryzyko wystąpienia chorób autoimmunizacyjnych, w tym zaburzeń wielogruczołowych.
Cel pracy: Ocena częstości współwystępowania DM1 i chorób o podłożu autoimmunizacyjnym u dzieci w południowo-wschodniej Polsce.
Materiał i metody: Badaniem objęto 654 dzieci z DM1 hospitalizowanych na Klinicznym Oddziale Pediatrii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2008 r. U wszystkich przynajmniej raz wykonywano badania serologiczne w kierunku celiakii oraz pomiary stężeń TSH i hormonów tarczycy. Przeprowadzenie pozostałych badań diagnostycznych zlecano w zależności od wskazań klinicznych.
Wyniki: Współwystępowanie DM1 z innymi chorobami z autoimmunizacji stwierdzono u 47 (7,2%) dzieci. Najczęściej współistniejącymi jednostkami chorobowymi były: choroba Hashimoto (n=20) oraz celiakia (n=18). U 3 dzieci rozpoznano młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, a u 2 chorobę Gravesa-Basedowa. W jednostkowych przypadkach stwierdzono: autoimmunologiczne zapalenie wątroby, chorobę Addisona, niedokrwistość autoimmunohemolityczną, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, chorobę Behçeta, hipogonadyzm hipergonadotropowy, łuszczycę, toczeń rumieniowaty układowy, bielactwo, łysienie plackowate. W 6 przypadkach stwierdzono współwystępowanie więcej niż 2 jednostek chorobowych o podłożu autoimmunizacyjnym.
Wnioski: Choroby tarczycy oraz celiakia to najczęściej występujące w tym regionie choroby z autoimmunizacji u dzieci z DM1. Częstość ich występowania uzasadnia prowadzenie badań przesiewowych u wszystkich dzieci z DM1.

Abstract:

Introduction: In children with diabetes mellitus type 1 (DM1) increased risk of autoimmune diseases, including multiglandular disorders, is observed.
Aim of the study: To assess the prevalence of autoimmune diseases in children with DM1 in South-Eastern Poland was the aim of the study.
Material and methods: 654 children with DM1 hospitalized in Pediatric Department of The State Hospital in Rzeszów Turing 10 consecutive years between January 1999 and December 2008 were enrolled into the study. Serologic tests for celiac disease (CD) as well as TSH and thyroid hormones concentration measurements were performed at least once in all patients. Other diagnostics procedures were ordered according to clinical indications.
Results: Coexistence of DM1 and other autoimmune diseases was found in 47 children (7.2%). Hashimoto thyroiditis (n=20) and CD (n=18) occurred most frequently. Juvenile idiopathic arthritis and Graves-Basedow disease were diagnosed in 3 and 2 children respectively. In single cases DM1 coexisted with: autoimmune hepatitis, Addison disease, autoimmune hemolytic anemia, ankylosing spondylitis, Behçet disease, hypogonadotropic hypogonadism, psoriasis, systemic lupus erythematosus, vitiligo, alopecia areata. In 6 cases coexistence of more than 2 autoimmune diseases was found.
Conclusions: Thyroid diseases and CD are the most frequently occurring autoimmune diseases in children with DM1 in our region. Frequency of their occurrence justifies screening tests in all children with DM1.

Brak dostępu do pełnej treści!

Pełna treść przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz konto w serwisie - Zaloguj się.

Jeśli nie posiadasz konta - Zarejestruj się.

Rada naukowa

Partnerzy